Koučing

Koučing

Koučing predstavlja odnos klijenta i kouča, koji podstiče i omogućava novi način razmišljanja i promišljanja kod klijenta i podržava primenu novostečenih saznanja kroz konkretne akcije klijenta. Krajnji rezultat je brže postizanje željenih ciljeva i rezultata, kao i brže i lakše ostvarenje trajnih pozitivnih promena u ponašanju. Suština koučinga nije da kouč daje odgovore, savete i rešenja klijentu, niti da se bavi terapijskim tretmanom klijenta, već da pravim pitanjima podrži klijenta u pronalaženju sopstvenih odgovora i rešenja