Stručno usavršavanje

Kao tim profesionalaca koji godinama radi s decom i mladima, u saradnji s drugim institucijama, prepoznali smo veliku potrebu stručnjaka i onih koji će to tek postati, za edukacijom i/ili dodatnom obukom za unapeđenje veština u radu na zaštiti dece i mladih, ali i drugih ranjivih grupa sa kojima se svakodnevno susreću u svom poslu.

Polaznici mogu biti stručnjaci zaposleni u sistemu socijalne zaštite, obrazovanju, pravosudnom sistemu i zdravstvenoj zaštiti.  Pored navedenih profesionalaca, polaznici mogu biti i studenti apsolventi i/ili diplomci fakulteta koji pripadaju humanističkim naukama.

Treneri na obukama su stručnjaci iz različitih sistema  koji imaju višegodišnje trenersko iskustvo i iskustvo u direktnom radu sa klijentima.

Edukacije i obuke mogu da se održe u Beogradu u prostorijama Educentra ili u drugim gradovima ukoliko postoji interesovanje za određenu obuku. Za bliže informacije o organizaciji obuka i edukacija van Beograda možete nas kontaktirati putem telefona 011 3861 904.

Za više informacija o aktuelnim edukacijama možete nas kontaktirati putem imejla educentar18@gmail.com

 

Vaš EduCentar tim