Rad sa mladima

U periodu od 18. do 30. godine života, pred mladima je izazov da se suoče sa nizom promena, koje donosi odraslo doba. Socijalna stvarnost se brzo menja, jer je brzina života u ovoj eri veća nego ikada. Mnogi mladi ne uspevaju da ostvare svoje ciljeve ili nisu u mogućnosti da doprinesu svojim zajednicama. To se umnogome loše odražava i na njihovo mentalno zdravlje, pa je sve veći broj mladih sa problemima anksioznosti i depresivnog raspoloženja (pa i depresije).  Cilj nam je da se mladi ljudi osećaju osnaženima, da uče bez straha i stiču veštine i znanja koja su im potrebna da bi uspeli.  Kako bi mlada osoba bila podržana i osposobljena da ispuni svoj potencijal, radimo psihološko savetovanje i karijernu podršku.