Rad sa decom i tinejdžerima

Detinjstvo i adolescencija su mnogo više od faza između rođenja i odrasle dobi. Odnose se na opšte stanje i uslove detetovog života, na kvalitet življenja u toku tih godina. Važno je da dete i adolescent dobije podršku i pomoć u napredovanju u svom razvoju. Sa decom i tinejdžerima uzrasta od 7 do 17 godina, radimo kroz individulani i grupni, savetodavni i edukativni pristup.