29.02.2020. Druga generacija edukanata „Tretman problema u ponašanju dece i mladih“

Druga generacija polaznika uspešno je prošla sve module u trajanju od 6 meseci.  Razmenili smo mnoge  informacije o različitim izazovima pred kojima se možemo biti u toku rada sa korisnicima.