Preventivni programi

Preventivni programi

Preventivni programi

Ovi programi bave se načinima efikasnog prevazilaženja ličnih i profesionalnih problema, ličnim razvojem i samounapređenjem. Takođe, fokusira se i na unapređivanje postojećih i usvajanje novih veština komuniciranja, porodičnog i profesionalnog funkcionisanja. Klijentima je na raspolaganju savetovanje, koučing i rad u radionicama.