Akreditovana obuka u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu

 

 

Obuka “Osnaživanje stručnih radnika CSR za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom” će održati 25,26 i 27.09.2020. Zbog epidemiološke situacije broj mesta je ograničen.

 

“Osnaživanje stručnih radnika CSR za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom”

  • Polaznici mogu biti svi stručnjaci zaposleni u Centru za socijalni rad, socijalni radnici, pedagozi, psiholozi,specijalni pedagozi, pravnici kao i institucije koje su saradnici u sprovođenju aktivnosti sa decom i mladima sa teškoćama u ponašanju.
  • Trening obezbeđuje razvoj i unapređenje kompetencija stručnih radnika koji su angažovani i rade u sistemu socijalne zaštite sa decom i mladima sa problemom u ponašanju i u sukobu sa zakonom. Obuka nudi mogućnost povezivanja teorije i prakse u radu sa decom i mladima sa problemom u ponašanju kroz razvoj posebnih veština za prepoznavanje korisnih podataka, važnih individualnih, porodičnih i drugih faktora u definisanju problema i formiranju odnosa poverenja i kreiranju radnog saveza sa detetom odnosno mladom osobom i sa porodicom. Edukacija nudi specifična znanja za prepoznavanje faktora rizika koji doprinose problemima u ponašanju, specifičnih snaga i potreba dece i mladih i njihovih porodica i lokalnih zajednica , određivanje postojećeg nivoa veština korisnika, kao polazne osnove za dalje modelovanje i oblikovanje ponašanja.
  • Obuku realizuju tri trenera  Mikaina Stevanović GCSR (autor treninga), Snježana Jović Republički zavod za socijalnu zaštitu (autor treninga) i Ljiljana Marković Edukativni centar za lični i profesionalni razvoj Educentar (realizator treninga).

Obuka je akreditovana kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu  i svakom polazniku  obezbeđuje 15  bodova. 

Prijave i informacije o terminima su putem telefona 0603007088 ili imejlom educentar18@gmail.com