Pripreme za upis srednjih škola

Upis u srednju školu je jedan od važnih perioda kako u životu deteta tako i roditelja. Koju školu će deca izabrati, da li će imati dovoljan broj bodova za upis, kako će uraditi završne ispite,…? su česta pitanja koja sebi postavljaju i roditelji i deca. Zato je tim Educentra osmislio sveobuhvatan program podrške i pomoći deci na tom putu.

Pripremnu nastavu drži tim iskusnih stručnjaka iz matematike i srpkog jezika. Pripreme se održavaju od oktobra do juna, subotom, u trajanju od dva dvočasa.

Za svakog polaznika je obezbeđen materijal za obnavljanje gradiva. U toku trajanja priprema, pažljivo se prati svako dete i održava se redovan kontakt sa roditaljima, kako bi svi zajedno bili najbolja  moguća pomoć i podrška detetu u procesu dopunjavanja ili učvršćivanja svojih znanja.

S obzirom da je ovo stresan period za dete, pored nastavnika, uključeni su i psiholog i specijalni pedagog, radi psihološke podrške za decu koja pokazuju potrebu za ovom vrstom usluge (u slučaju da deca imaju tremu i razviju anksioznost pre polaganja završnih ispita, a važno je da prevaziđu ovo stanje i daju svoj maksimum na ispitu).

Ovako individualizovan pristup je moguć zahvaljujući radu u mali grupama – maksimalno do 5 polaznika.

Plaćanje je mesečno, u iznosu od 8000 din. Ova cena obuhvata časove iz srpskog jezika i matematike, materijale za obnavljanje gradiva i dodatne/dopunske časove ukoliko  za njima bude potrebe u toku meseca, kao i psihološku podršku, ukoliko se i za njom pokaže potreba. Ukoliko postoji potreba ili želja i za pomoći u priprema za polaganje trećeg testa, rad će se planirati i organizovati  naknadno. Moguće je da dete pohađa i samo jedan od predmeta i u tom slučaju je cena po predmetu 4000 din.

Plaćanje se može izvršiti gotovinski ili preko računa.

Za sve dodatne informacije i prijave, na raspolaganju je mejl adresa educentar18@gmail.com i broj telefona 0643172649