Pripreme za upis srednjih škola

Upis u srednju školu je jedan od važnih perioda kako u životu deteta tako i roditelja. Koju školu će deca izabrati, da li će imati dovoljan broj bodova za upis, kako će uraditi završne ispite,…? su česta pitanja koja sebi postavljaju i roditelji i deca. Zato je tim Educentra osmislio svobuhvatan program podrške i pomoći deci na tom putu.

Pripremnu nastavu drži tim iskusnih stručnjaka iz matematike i srskog jezika, kao i fizike, hemije,  istorije, geografije i biologije. Pripreme se održavaju od oktobra do juna, subotom, u trajanju od dva dvočasa.

U toku trajanja priprema, pažljivo se prati svako dete. Za svakog polaznika je obezbeđen materijal za obnavljanje gradiva i održava se redovan kontakt sa roditaljima, kako bi svi zajedno bili najbolja  moguća pomoć i podrška detetu u procesu dopunjavanja ili učvršćivanja svojih znanja. S obzirom da je ovo stresan period za dete, pored nastavnika, uključeni su i psiholog i specijalni pedagog radi psihološke podrške za decu koja pokazuju potrebu za ovom vrstom usluge (u slučaju da deca imaju tremu i razviju anksioznost pre polaganja završnih ispita, a važno je da prevaziđu ovo stanje i daju svoj maksimum na ispitu).

Takav individualizovan pristup je moguć zahvaljujući radu u mali grupama (maksimalno do 5 polaznika).

Plaćanje je mesečno, u iznosu od 6000 din. Ova cena obuhvata časove iz srpskog jezika i matematike, materijale za obnavljanje gradiva i dodatne/dopunske časove ukoliko  za njima bude potrebe u toku meseca, kao i psihološku podršku, ukoliko se i za njom pokaže potreba.

*** Očekuje se odluka nadležnog Ministarstva u vezi sa sadržajem trećeg testa, o čemu će zainteresvani polaznici biti naknadno obavešteni.

Plaćanje se može izvršiti gotovinski ili preko računa.

Za sve dodatne informacije i prijave, na raspolaganju je mejl adresa: educentar18@gmail.com