Grupa podrške samohranim roditeljima – Budite bolji sebi i svojoj deci

Imajući u vidu teškoće sa kojima se samohrani roditelji suočavaju u vaspitanju svoje dece napravile smo program podrške koji  će se realizovati kroz grupe podrške. Grupa podrške samohranim roditeljima je sigurno mesto na kojem članovi grupe mogu podeliti svoje izazove i teškoće u roditeljstvu, kao i u svakodnevnom fukcionisanju, zatražiti savet o određenoj situaciji, razgovarati o tome kako bolje razumeti određena dečija ponašanja, njihove uzroke, svoje reakcije na njih, kako postupati da bi se olakšala porodična svakodnevica.
Podrška drugih roditelja ili osoba je značajan resurs koji mogu da imaju brojne pozitivne efekte: roditeljima pružaju osećaj sigurnosti, pripadanja, smanjuje osećaj usamljeosti, ali i umanjuje potencijalnu posesivnosti i ambicioznost koja se odnosi na dete. U okviru ove grupe stručni tim EDUCENTRA koji čine psiholog i specijalni pedagog razgovaraće o različitim situacijama u roditeljstvu, osećanjima vezanim za te situacije, kao i načinima na koje mogu da ih razreše.

Grupa se sastaje dva puta mesečno u trajanju od 120 minuta. Prvi susret je zakazan za 18.septembar od 18h.
Vaše mesto možete rezervisati mejlom psiholoskapodrska011@gmail.com