Kalendar obuka za mesec februar i mart 2019.

 

19. februar 2019.

Jačanje veština i znanja profesionalaca u socijalnoj zaštiti za postupak intervjuisanja deteta. Obuka traje  1 dan i nosi 5 bodova u Komori socijalne zaštite.  Obuka ima za cilj:

  • razvija veštine i znanja za postupak intervjuisanja dece i mladih uzrasta 3-18 godina,
  • upoznavanje specifičnosti razvojnih faza kod dece i mladih
  • ovladavanje veštinama vođenja intervjua i uzimanja mišljenja deteta

Na kraju obuke polaznici dobijaju sertifikat Educentra.

 

23. i 24. februar 2019.

Pregovaranje u socijalnoj zaštiti sa teško saradljivim korisnicima

Obuka je akreditovana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i  traje 2 dana, nosi 15 aktivnih bodova u Komori socijalne zaštite.

Na kraju obuke polaznici dobijaju sertifikat Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

 

02. mart 2019.

Veštine u radu sa korisnicima socijalne zaštite –motivaciono intervjuisanje  Obuka traje 1 dan i nosi 5 bodova u Komori socijalne zaštite. Obuka ima za cilj:

  • upoznavanje sa procesom motivacionog intervjuisanja
  • upoznavanje tehnika koje se primenjuju u toku motivacionog intervjuisanja

Na kraju obuke polaznici dobijaju sertifikat Educentra.

 

19. mart 2019.

Rad sa teško saradljivim korisnicima  Obuka traje 1 dan i nosi 5 bodova u Komori socijalne zaštite. Obuka ima za cilj:

  • upoznavanje sa grupama teško saradljivih korisnika
  • upoznavanje tehnika za motivisanje teško saradljivih korisnika za saradnju

Na kraju obuke polaznici dobijaju sertifikat Educentra.

 

30., 31. mart  i 01. april 2019.

Osnaživanje socijalnih radnika u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom  Obuka je akreditovana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i  traje 3 dana, nosi 15 aktivnih bodova u Komori socijalne zaštite.

Na kraju obuke polaznici dobijaju sertifikat Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

 

 

Prijave i informacije o ceni kotizacije i načinu plaćanja možete dobiti putem imejl adrese educentar18@gmail.com ili telefonom 011/ 386-19-04 od 9-16h.