U saradnji sa Centar Krug, EDUCENTAR je kreirao seminar „Saradnja sistema socijalne zaštite i prosvete na zaštiti dece od vršnjačkog nasilja” , prijavljen kod Komore za socijalnu zaštitu i donosi 5 bodova stručnog usavršavanja.  Edukatori su pedagog Marija Milenković (Centar Krug) i specijalni pedagog Ljiljana Marković (EDUCENTAR).