Obuka „Rad sa teško saradljivim klijentima“ održana je 03.10.2019.god. Obuka ima za cilj osnaživanje stručnih radnika u radu sa teško saradljivim klijentima. Priroda pomagačkih profesija podrazumeva niz izazova, a kada pred sobom imamo klijenta koji otežava ili odbija saradnju – posao postaje još izazovniji i postoji mogućnost da taj izazov ne uspemo da prevazidjemo. Zato je važno poznavati tipove klijenata, prepoznavati šta u nama izazivaju i primenjivati određene tehnike koje će nam pomoći da i sa teško saradljivim klijentima ipak ostavrimo radni savez i da nas prihvate kao podršku na putu promene.