19.11.2019. Regionalnom forumu o zavisnosti i oporavku od droga, Beograd

Imali smo čast i zadovoljstvo da učestvujemo na Regionalnom forumu o zavisnosti i oporavku od droga. U toku trajanja Foruma, stručnjaci iz Evrope i regiona su se osvrnuli na pitanja prevencije, dekriminalizacije posedovanja opojnih sredstava, legalizacije kanabisa, posledica konzumiranja opojnih droga, … a predstavljene su i dobre prakse na polju tretmana i oporavka od zavisnosti od droga. Ovom prilikom je predstavljen i Informator o akterima u borbi protiv zloupotrebe droga u Srbiji, a naše savetovalište je jedan od tih aktera.