Pozitivno roditeljstvo – online radionice

U nedavno završenom istraživanju – Pejović Milovančević, M. Tošković, O. (Ur.). (2020). Istraživanje primene vaspitne discipline nad decom u porodici u Srbiji. Beograd: Institut za psihologiju – utvrđeno je da je 63% roditelja koristilo neki oblik fizičke agresije kao način disciplinovanja deteta barem jednom tokom detetovog života, njih 45% je izjavilo da su koristili fizičku agresiju tokom prethodne godine, a 13% roditelja je priznalo da su bili fizički agresivni tokom prethodne nedelje. Takodje, više od dve trećine roditelja u ovoj studiji je bilo psihološki agresivno prema detetu barem jednom tokom prethodne godine. Kako autori ističu, ovo sa jedne strane ide u prilog tome da su se načini disciplinovanja prenosili sa generacije na generaciju, tako da su današnji roditelji na isti način bili disciplinovani, pa i maltretirani od strane svojih roditelja. Sa druge strane, današnji roditelji su svesni da fizička agresija i fizičko disciplinovanje nisu efikasni ili su čak pogrešni načini vaspitanja, ali ih češće zamenjuju drugom vrstom agresije – psihološkom. I jedno i drugo može da ostavi ozbiljne emotivne i psihološke negativne posledice po razvoj deteta.
***
Naša praksa u radu sa decom, tinejdžerima i roditeljima, pokazuje isto. Roditeljima su potrebna dodatna znanja o karakteristikama razvojnih faza u kojoj su deca, kao i saveti kako da razumeju i podržavaju svoje dete u poželjnim oblicima ponašanja, a na način koji je u skladu sa uzrastom. Ako postoji razumevanje ponašanja deteta, reakcije od strane roditelja su adekvatnije i svrsishodnije za datu životnu situaciju, izazov ili krizu. Ne manje bitna je i podrška roditelju kao osobi, koja ima i dodatne, različite uloge (nevezano za ulogu roditelja) da iste uskladi i postigne najbolju moguću ravnotežu.
***
Upravo sve ovo smo radili prethodnih godina kroz radionice za roditelje dece školskog uzrasta. Ove godine nastavljamo dobru praksu realizacijom tih radionica online…
***
U okviru 8 susreta, bavićemo se temama:
1. Stilovi roditeljstva i uticaj svakog stila na razvoj deteta
2. Pozitivne veštine roditeljstva — postavljanje granica, razumevanje potreba dece, komunikacija,…
3. Podriavanje snova i ciljeva nage dece
4. Deca uzrasta od 7 do 11 godina – radne navike, učenje, vršnjački odnosi, kućna pravila,..
5. Deca uzrasta od 11 do 15 godina – stres i prevazilaženje stresa u doba puberteta, redefinisanje pravila…
6. Disciplinovanje – zadržavanje smirenosti roditelja, odmerenost u postupcima, efikasnost,…
7. Podsticanje dobrog ponašanja kod deteta
8. Zaštita deteta od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i alkohola
***
INFORMACIJE I PRIJAVE: educentar18@gmail.com
ROK ZA PRIJAVU: kraj januara 2021.g.
***
Dobro došli! 🙂