Radionica za roditelje “Priprema deteta i porodice za polazak u školu”

Uključivanje porodice u sistem obrazovanja polaskom dece u školu jedna je od  faza kroz koju prolazi svaka porodica. Često se postavlja pitanje da li treba decu pripremati za polazak u školu, u kojoj meri, da li su roditelji previše uplašeni ili opušteni. Odgovor na ova pitanja je da svaka porodica ima individualne potrebe, kao i svako dete u okviru jedne porodice. U tom procesu važno je da roditelji prepoznaju šta je to što je zaista potrebno njihovom detetu, da te potrebe deteta razlikuju od svojih i u skladu sa tim i da izvrše pripreme.  Kako će se dete nositi sa novim izazovima u velikoj meri zavisi od toga kako će roditelji reagovati na novonastale situacije i ponašanje deteta.

Radionicu za roditelje “Priprema deteta i prodice za polazak u školu” namenjena je roditeljima je dece koja polaze u školu ali i roditeljima čija dece već idu u školu.

Cilj radionice je da roditelji razviju adekvatne sisteme podrške kako bi pomogli deci da se lakše adaptiraju na novo, školsko, okruženje.

Teme radionice su:

  • kakva promena nastupa polaskom deteta u školu, kako to utiče na sve članove porodice;
  • kako pomoći detetu da prihvati nova pravila u školi;
  • kako pomoći detetu da se uklopi u novu vršnjačku grupu;
  • kako kod deteta razviti radne navike kada su školske obaveze u pitanju;
  • kako pomoći detetu u učenju.

Radionica se održava 28.08.2019. u 18-20h.

Informacije o slobodnim mestima i ceni radionice možete dobiti putem imejla educentar18@gmail.com.