Savladavanje otpora u radu sa korisnicima

Stručni tim Educentra kreirao je obuku za profesionalce “Savladavanje otpora u radu sa korisnicima”.

Profesionalci u pomačakim strukama izloženi svakodnevnom stresu. Posao pomagača zahteva  emocionalno, fizčko i psihičko investiranje. Rad na ličnim uverenjima, stavovima, osećanjima je od ključnog značaja za prevenciju profesionalnog sagorevanja koji može imati negativne posledice za profesionalca.

Kao odgovor na potrebu profesionalaca za ovom vrstom ličnog rada i razvoja kreirali smo obuku koja se bavi temama otpora u radu sa korisnicima. Otpori mogu nastati bilo iz uverenja i stavova  profesionalaca o određenoj korisničkog grupi, bilo zbog povećanog obima posla i nedovoljno vremena da se odgovori na potrebe korisnika na adekvatan način. Sve ovo zajedno može imati negativne posledice po profesionalce u vidu nezadovoljstva, osećanja nedovoljne organizovanosti, neadekvatnosti  pa čak i zanemarivanja korisnika.

Obuka će se baviti sledećim temama:

  1. Vrste otpora u radu sa korisnicima
  2. Prepreke u komunikaciji
  3. Efikasno upravljanje vremenom
  4. Stres kao podrška

Obuka je kategorisana kao edukacija bez provere znanja u Komori socijalne zaštite i nosi 5 pasivnih bodova.

Više informacija o terminima i ceni kotiazacije možete dobiti putem imejla educentar18@gmail.com ili telefonom 011/3861-904 svakog radnog dana od 9-16h.