BES KOD TINEJDŽERA

„Ima li nekoga napolju ko želi da upozna moj svet i ko će pokušati da doživi život iz moje perspektive? U poslednje vreme se ne osećam dobro, a sam ne mogu da dokučim šta da radim!“

Jesper Jul

 

 

Bes kod tinejdžera je česta pojava. Kod nekih se takve reakcije retko javljaju ali postoje tinejdžeri kod kojih su reakcije  koje prati bes česte, ponekad i svakodnevne.

U razgovoru sa roditeljima i tinejdžerima koji dolaze u naše savetovalište zbog ovakvog problema, dobijamo odgovor da obično tinejdžeri ispoljavaju bes u situacijama koje roditelji procenjuju kao beznačajne: opomena roditelja da treba da uči, podsećanje roditelja da treba da pospremi sobu, ili da ruča i sl. Roditelji govore da su u takvim situacijama zbunjeni reakcijom svog deteta jer se ono ranije nije tako ponašalo. Ponekada kažu i da ih ne prepoznaju „Ovo više nije moje dete“. Takođe, ističu i da oni sami nisu zadovoljni svojim reakcijama, jer su to nove situacije u kojima se ne snalaze. Ako su strogi nema rezultata, a ako se povlače ni to ne daje rezultate.

Tinejdžeri govore da ih roditelji ne razumeju i da je nemoguće razgovarati sa njima jer šta god da kažu nije dobro ili su krivi za nešto.

Dakle, obe strane nisu zadovoljne ishodom jer ne dolaze do rešenja već se situacija samo pogoršava.

Šta je tu važno da roditelji znaju?

Najpre bi trebalo da znaju da se iza ovakvih ponašanja uvek krije važna poruka. To će im pomoći da razumeju ponašanje deteta, ali ne i da opravdaju isto. Tinejdžeri ispoljavanjem besa govore da im je potrebna pomoć i podrška u vidu razumevanja njihovih emocija, briga, imaju potrebu da ih roditelji vrednuju ali ne znaju da to iskažu na prihvatljiv način. Zato je odgovornost na roditeljima da u ovakvim situacijama iskažu svoje nezadovoljstvo jer im se deca tako ponašaju ali da ne ulaze u zamku kritikovanja što dalje vodi svađi i sukobu, ili da traže rešenje situacije. Za njihovog tinejdžera je važno  da roditelji prepoznaju poruku koju im šalje (uzmiren/a sam, bojim se, nesiguran/a sam) . Na taj način dete će se umiriti i stvoriće se prostor za razgovor o tome kako se osećaju i roditelji i dete kada je tinejdžer agresivan, koji  problem tinejdžer ima i moći će zajedno da traže rešenje. Na taj način tinejdžer/ka u takvoj situaciji dobija poruku: Ti si meni važan/a, volim te, razumem te i želim da ti pomognem. Tako će situacije u kojima tinejdžeri ispoljavaju bes biti sve ređe.

 

#roditelji

#tinejdzeri

#vaspitanje

#educentar