Disciplina i/ili kazna?

Kao stručnjaci u radu sa decom i roditeljima , prečesto se srećemo sa kažnjavanjem kao oblikom disciplinovanja od strane roditelja, koji zanemarujući suštinu kazne, upadaju u zamku da na neadekvatan način sprovode svoje namere za disciplinom.

Kvalitetna kazna se nalazi u službi discipline, što znači da treba biti osmišljena na način da detetu prenese poruku koja stoji iza nje. Kazna kao takva, bez smisla i edukativne pozadine, nema nikakav efekat, zapravo može nam biti veći neprijatelj nego sluga. Ukoliko dete kažnjavamo neprimereno a time i nedosledno, možemo očekivati da dete razvije toleranciju na kažnjavanje, počne pružati otpor i terati inat.

Dobra kazna je ona koja je adekvatna – za odredjeno ponašanje koje želimo sankcionisati, dobro odmerena, što znači da za lakše i teže prestupe kazna mora biti adekvatne težine, vremenski odredjena- veoma je važno odrediti trajanje kazne kako bi ona bila efektna, uzimajući ponovo u obzir težinu prekršaja. Neodredjeni pojmovi, “zato što ja tako kažem”, “dokle ja budem mislio/la da treba” su nešto što bi trebalo izbegavati prilikom disciplinovanja, jer takvim odgovorima detetu ne šaljemo nikakvu poruku. Zapravo,edukativni momenat koji nam je jako vredan i važan u opisanim pojmovima izostaje, jer detetu ne daje precizne odgovore na pitanje zašto je to što je učinilo loše/neprimereno, niti mu dajemo alternativu na koji način u sličnoj situaciji može adekvatno odreagovati. Nasuprot tome, objasniti detetu koje njegovo ponašanje/postupak su sankcionisani, pridržavajući se zlatnog pravila da nikada ne kritikujemo ličnost deteta (nisi dobar, smotan si, glup, bezobrazan itd), već odredjeno ponašanje, objasniti mu zbog čega je to ponašanje loše i dati mu prihvatljivu alternativu za ubuduće.

I upamtite dragi roditelji, deca su ličnosti za sebe i ono sto se za vas “podrazumeva” često za njih nije slučaj. Razgovarajte sa svojom decom, oni su gladni učenja i prazno platno po kome vi crtate. Takodje ne zaboravite… Ono što nacrtate, oni postaju… Podučavajte ih dobrom ponašanju, jer ćete vi uvek raditi u njihovom najboljem interesu ❤

Vaš EduCentar