Praksa

STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE

EduCentar daje mogućnost fakultetima humanističkih nauka da svojim studentima omoguće praktičnu nastavu i vežbe u savetovalištu Educentra sa korisničkom grupom dece i mladih sa problemima u ponašanju.

Studenti će imati mogućnost da se upoznaju sa sledećim aktivnostima:

  • prijem maloletnika i porodice, izrada individualnog plana, upoznavanje sa baterijama testova i upitnika koje se koriste prilikom prijema maloletnika, upoznavanje sa metodom vođenja slučaja
  • upoznavanje sa procedurama u saradnji sa organom starateljstva, upoznavanje strukture izveštaja prema organu starateljstva,
  • učestvovanje u kreiranju i vođenju psihološko edukativnih radionica, upoznavanje sa specifičnostima radioničarskog rada sa ovom grupom dece
  • učestvovanje u podršci korisnika u procesu obrazovanja (pomoć u učenju, podučavanje tehnikama učenja, vežbe koncentracije)
  • učestvovanje u obukama koje organizuje i realizuje stručni tim EDUCENTRA.

Mentori za studente su specijalni pedagog i psiholog koji vode studente u skladu sa planom i programom praktične nastave.

Sporazum o saradnji sa Visokom školom socijalnog rada potpisan je 14. januara 2019.g. i time je omogućeno da studenti ovog fakulteta  imaju priliku da se upoznaju sa tretmanom dece i mladih sa problemima u ponašanju.

 

PRIPRAVNIČKI STAŽ

EduCentar realizuje saradnju sa zainteresovanim licima u vidu obavljanja pripravničkog staža, kroz program Vlade Republike Srbije “Moja prva plata”.

Program je namenjen za osobe mlađe od 30 godina, visokog obrazovanja  i bez radnog iskustva ili sa  šest meseci radnog iskustva. Prijem odabranih kandidata se održava krajem godine,  kada se objavi konkurs za program “Moja prva plata” preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Mentori za pripravnike su specijalni pedagog ili psiholog, koji rade po utvrđenom programu, sprovode nadzor i  pružaju podršku. Po završetku, pripravnici dobijaju potvrdu o obavljenom osposobljavanju na konkretnim poslovima.

Za više informacija, praćenje konkursa i prijavljivanje, posetitie sajt nadležne institucije:  https://mojaprvaplata.gov.rs/.