Praksa i volontiranje

VOLONTERSKI RAD

Svim studentima humanističkih nauka dostupna je mogućnost volonterskog rada u okviru programskih aktivnosti EDUCENTRA.

Ovaj edukativni program ima za cilj promovisanje volonterizma u zajednici i osnaživanje mladih kroz različite aktivnosti, kako bi imali aktivniju ulogu u razvoju društva sa jedne strane, i upoznaju sa specifičnostima rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Volonterima se nudi prilika da stiču praktično iskustvo u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju.

Program volontiranja obuhvata:

  • rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju kroz ulogu vršnjačkog edukatora – podrška u obrazovanju, učestvovanje u kreiranju i izvođenju psihoedukativnih radionica za decu i mlade;
  • pohađanje obuka koje su specijalizovane za volontere a tiču se usvajanja veština za rad sa korisnicima.

Više informacija o procesu uključivanja u volonterski program EDUCENTRA možete dobiti putem imejla educentar18@gmail.com ili telefonom 011/3861-904.

 

STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE

EDUCENTAR daje mogućnost fakultetima humanističkih nauka da svojim studentima omoguće praktičnu nastavu i vežbe u savetovalištu Educentra sa korisničkom grupom dece i mladih sa problemima u ponašanju.

Studenti će imati mogućnost da se upoznaju sa sledećim aktivnostima:

  • prijem maloletnika i porodice, izrada individualnog plana, upoznavanje sa baterijama testova i upitnika koje se koriste prilikom prijema maloletnika, upoznavanje sa metodom vođenja slučaja
  • upoznavanje sa procedurama u saradnji sa organom starateljstva, upoznavanje strukture izveštaja prema organu starateljstva,
  • učestvovanje u kreiranju i vođenju psihološko edukativnih radionica, upoznavanje sa specifičnostima radioničarskog rada sa ovom grupom dece
  • učestvovanje u podršci korisnika u procesu obrazovanja (pomoć u učenju, podučavanje tehnikama učenja, vežbe koncentracije)
  • učestvovanje u obukama koje organizuje i realizuje stručni tim EDUCENTRA.

Mentori za studente su specijalni pedagog i psiholog koji vode studente u skladu sa planom i programom praktične nastave.

Sporazum o saradnji sa Visokom školom socijalnog rada potpisan je 14. januara 2019.g. i time je omogućeno da studenti ovog fakulteta  imaju priliku da se upoznaju sa tretmanom dece i mladih sa problemima u ponašanju.