Klub za decu i tinejdžere – grupni rad sa decom i tinejdžerima

Grupni rad sa decom  ima za cilj poboljšanje interpersonalne komunikacije i razvijanje pozitivne slike o sebi. Članovi koji su prošli kroz grupni tretman istakli su da im je bilo važno da imaju odrasle kao uzore koji su mogli da im ponude drugačije obrasce ponašanja, imali su priliku da shvate da nisu mnogo drugačiji od drugih  što im je pomoglo da se osećaju prihvaćeno takvi kakvi jesu. Članovi grupe tokom rada imaju priliku da ostvare značajan kontakt sa drugima koji imaju slične probleme i mogu da primete njihov napredak. Sve zajedno ima pozitivne efekte na svakog člana grupe, jer u interakciji sa drugim članovima prepoznaju mogućnost promene i ličnog rasta i razvoja.

Članovi grupe tokom rada uče kakav utisak ostavljaju na druge, stiču iskustvo iskrenog odnosa sa vršnjacima, unapređuju veštine u interakciji sa drugim ljudima i sl. Tokom rada, članovi grupe postepeno postaju otvoreniji i aktivno razgovaraju o različitim temama i ličnim problemima.

Grupni rad sa decom se sastoji od psiho-socio-edukativnih radionica. Pod radionicama se podrazumevaju obuke u okviru neformalnog obrazovanja osmišljene da pomognu članovima da nauče  ili razviju određene veštine . Psiho-socio-edukativne radionice, konkretnije, za cilj imaju usvajanje socijalnih veština i stavova, kao i podsticanje emocionalnog razvoja, što omogućava pojedincu da bolje funkcioniše i da ostvaruje bolju interakciju sa drugima.

Da bi se deci pomoglo da savladaju izazove  odrastanja, na radionicama se pokriva nekoliko tema, za koje se procenjuje da su od akutnog značaja za dete ili mladu osobu. Teme se mogu se podeliti na:

   1. Obavezne teme – odnos misli, osećanja i ponašanja, asertivnost, rešavanje konflikta, razvoj odgovornosti I moralnosti, empatija, formoranje pozitivne slike o sebi, odupiranje pritisku vršnjaka,…
   2. Dodatne teme
    • za decu od 11 do 14 godina – upravljanje vremenom, metode i tehnike učenja, karakteristike puberteskog perioda, , načini zaštite od droge i alkohola, odnos sa roditeljima, kako popuniti slobodno vreme, zavisnost od internet (drustvene mreže, igrice), otkrivanje interesovanja i/ili talenata…
    • za decu od 15 do 18 godina – upravljanje vremenom, metode i tehnike učenja, potrebe u adolescenciji i načini njihovog zadovoljavanja, stres kod mladih, muško-ženski odnosi,…
   3. Teme predložene od strane dece – deci se omogućava da predlože o čemu bi želeli da razgovaramo na narednim radionicama.

   Radionice se održavaju jednom nedeljno i traju prosečno između 45 i 60 minuta, ali, u zavisnosti od zainteresovanosti, ovo se može menjati. Grupe, u proseku, imaju od 5 do 10 učesnika (grupe maksimalno imaju 12 učesnika).

   Svaka radionica je sačinjena iz tri dela:

     1. Uvodna aktivnost – prvi koraka u uvođenju učesnika u temu kojom će se radionica baviti ili pokušaj animiranja i opuštanja učesnika;
     2. Centralna aktivnosti – detaljno bavljenje problemom, tj. sadržajem date radionice, uz konkretno strukturisane zahteve i uputstva (igre, vežbe…);
     3. Završna aktivnost – omogućava da se da celina i da se uokviri rad tokom te radionice, odn. da se da rezime i eventualno konkretna primena tema iz centralne aktivnosti.

   Sva deca  aktiv­no učestvuju u radionicama, jer im aktivnost omogućava da nešto nauče, ali i da razgovaraju o svojim iskustvima, razmenjuju  mišljenja,… Da bi se podstakla aktivnost učesnika, koristimo jednu ili više metoda i to:

    • Grupna diskusija (buzz)
    • “Moždana oluja” (brainstorming)
    • Igranje uloga (role play)
    • Izlaganje (predavanje ili prezentacija)

Odgovore na sva dodatna pitanja možete dobiti putem imejla educentar18@gmail.com ili telefonom 011/3861904.