Individualni rad sa decom

Individualni rad sa decom i mladima

Tokom višegodišnjeg rada sa decom prepoznajemo  potrebu za specijalizovanom psihosocijalnom podrškom deci u procesu njihovog odrastanja.

Cilj ovakvog rada je  pozitivan razvoj ličnosti što vodi ka postizanju većeg nivoa samopouzdanja kod dece.

Izazovi koji se stavljaju pred decu  sve su složeniji zbog uslova u kojima danas odrastaju. Podrška u prevazilaženju kriznih situacija u različitim razvojinim periodima odrastanja je ključna kako bi deca  razvila kritično mišljenje prema svakodnevnim situacijama i izazovima koje nosi odrastanje i samim tim doneli adekvatne izbore.

U okviru Educentra postoji savetovalište specijalizovano za rad sa decom uzrasta od  7 do 18 godina.

Ciljevi psihološkog savetovanja sa decom se odnose na psihičko funkcionisanje deteta, koje se ciljano prorađuje i fokus je uvek na njihovim potencijalima i kapacitetima.

Intervencije  se sastoje u:

  • prepoznavanju oblika sopstvenog neadekvatnog ponašanja i učenju novih obrazaca ponašanja,
  • razvijanje veština komunikacije i načina reagovanja u konfliktnim situacijama,
  • emocionalnom razvoju i načinima regulacije emocija (najčešće besa),
  • edukaciji o pravima, ali i obavezama i odgovornostima koje imaju prema sebi i drugima.

Savetovanje vode specijalni pedagog i/ili psiholog, a deca  mogu na seanse dolaziti individualno ili sa roditeljem.  Dinamika viđanja zavisi od individualnih potrebe deteta, pa može biti i više puta nedeljno u trajanju od sat vremena.

Više informacija možete dobiti putem imejla educentar18@gmail.com ili telefonom 011/3861904.