Individualni rad sa roditeljima

Savetovalište  specijalizovano za rad sa roditeljima dece i mladih uzrasta 7-18 godina. U savetovalištu rade stručnjaci koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa porodicama.

Vaspitanje je složen proces, interakcija koja se odvija između deteta i roditelja. Uloga porodice i roditelja je posebno važna, i od toga kako roditelji razumeju vaspitanje i svoju ulogu, zavise i rezultati koji se postižu u radu sa decom.

Većini roditelja je teško da imaju u isto vreme granice ali i da pokazuju ljubav svojoj deci. Mnogi roditelji se nalaze bliže krajnostima u vaspitanju, naročito kada se bore sa sopstvenim stresom – ili imaju previše pravila i često govore ne, ili misle da sve treba da bude kako njihova deca žele često popuštaju i teško im je da ih odbiju.

Roditeljstvo sa ljubavlju i granicama je kada roditelji:

  • Imaju pravila i drže ih se
  • Uzmaju u obzir osećanja i potrebe deteta
  • Uzmaju u obzir svoja osećanja i potrebe
  • Pokazuju ljubav i poštovanje.

U savetovalištu postoje preventivni programi koji se bave unapređivanjem roditeljstva i tretmanski programi koji se bave rešavanjem problema u odnosima roditelja i dece/mladih. Psihosocijalna podrška  treba da  omogući roditeljima da se uspešnije nose  sa razvojnim potrebama i problemima dece i mladih. Roditelji kroz individualno savetovanje mogu da nauče i usvoje nove roditeljske veštine pozitivnog disciplinovanja dece, da nauče kako da prepoznaju svoje i potrebe dece, adekvatno na njih reaguju, kako da se nose sa svojim jakim emocijama koje ih ponekad preplavljuju,  i kako da reaguju u različitim situacijama prema deci.

Savetodavni rad vode specijalni pedagog i/ili psiholog, a roditelji mogu na seanse dolaziti individualno ili sa partnerom.  Dinamika viđanja sa roditeljima je uobičajeno jedanput nedeljno u trajanju od sat vremena,  a po potrebi i češće.