Molim te, očisti sobu.

Decu treba učiti radnim navikama, počevši od običnih kućnih poslova na najranijem uzrastu – da pokupi igračke, da namesti krevet i sl. Mnogi roditelji rade ove poslove umesto dece iz različitih, smislenih razloga: jer su deca mala, ili moraju da uče, ili se igraju i ima vremena kada će raditi i sl. Onda ti isti roditelji dolaze u situaciju da njihova deca postanu tinejdžeri od kojih očekuju da se sami od sebe dosete da obave neke poslove. A deca/ tinejdžeri ne znaju da prepoznaju šta se očekuje od njih.