Obuka Rad sa teško saradljivim korisnicima, Beograd