Osećanja su OK

Vrlo je važno da znamo  da prepoznamo i ispravno odreagujemo na svoje emocije i emocije drugih. Sve emocije su ok, bez obzira da li je smo muškarac ili žene, dete ili odrastao čovek! Dozvolite sebi i drugima  da osetite, proradite i prevazidjete neprijatne emocije.

(Samo)kritika ili nedozvoljavanje da oseti odredjene emocije, zato što nije primerena odredjenom polu, može dovesti do ozbiljnijih emotivnih problema, koji se mogu ispoljiti i u vidu problema u ponašanju (napadi besa koji vode destrukciji, problemi u na polu ili školi, koršćenje droga i alkohola, povlačenje u sebe, odbijanje komunikacije ili netrpeljiv način obraćanja,…su neki od najčešćih).