Podrška roditeljima u procesu razvoda braka

Porodice koje prolaze kroz iskustvo razvoda, bore se sa višestrukim teškoćama:

 • psihološkim,
 • ekonomskim,
 • pravnim,
 • kulturološkim uverenjima i stereotipima koji osuđuju ili ne podržavaju  razvod.

Ove poteškoće  mogu partnere staviti u pozicije protivnika, što im otežava  neophodnost dalje medjusobne saradnje, naročito kada je u pitanju saradnja na planu roditeljstva.

Dečije  reakcije na razvod braka roditelja zavise od:

 • kvaliteta njihovog odnosa sa svakim od njihovih roditelja pre, tokom i posle razdvajanja,
 • intenziteta i trajanja roditeljskog sukoba,
 • sposobnost roditelja da se fokusiraju na potrebe dece u toku njihovog razvoda a i kasnije.

U okviru Educentra postoji individualna i grupna psihosocijalna podrška:

 • roditeljima koji su u procesu razvoda,
 • roditeljima koji samostalno vrše roditeljsko pravo,
 • roditeljima koji imaju zajedničko starateljstvo .

Podrška roditeljima u procesu razvoda braka ima za cilj da im pomogne da razviju saradnički odnos u vezi  vaspitanja dece kako bi se umanjili negativni efekti razvoda braka roditelja.

Faktori koji pozitivno utiču na adaptaciju dece na razvod

 • dugoročni odnosi dece i roditelja koji međusobno sarađuju nakon razvoda i koji dobro utiču na razvoj dece
 • deca koja su pod  zajedničkim starateljstvom oba roditelja, negovanje relacije deteta sa oba roditelja –  česte posete, dobri odnosi roditelja i mirna atmosfera minimiziraju osećaj odsutnosti jednog roditelja
 • zajedničko definisanje pravila ponašanja deteta, otvorena diskusija, pravljenje liste problema  za rešavanje i odmeravanje alternativa.