Podrška u obrazovanju

U okviru Educentra, realizuje se i pomoć u procesu obrazovanja za decu uzrasta od 7 do 18 godina, koji su naši klijenti. Podrška u obrazovanju podrazumava dve komponente:

1. Podrška u učenju

 • učenje školskih predmeta tokom cele školske godine i u periodima polaganja ispita u vanrednom školovanju – časove drže studenti volonteri i/ili zaposleni, iz predmeta za koje se pokaže da postoji potreba;
 • podučavanje tehnikama učenja;
 • vežbe koncentracije;
 • podrška u organizaciji školskih obaveza;
 • razvijanje pozitivnog stava prema obrazovanju.

 

2. Podrška u vanrednom školovanju učenika srednjih škola

 • upućivanje molbi školi za realizaciju obaveze učenika;
 • upis na vanredno školovanje preko Školske uprave Beograd (za decu sa navršenih 17 godina, koji nisu završili nijedan razred srednje škole);
 • zajednički odlazak na konsultacije kod nastavnika;
 • zajedničko prijavljivanje ispita (i kasnije odlazak na ispite);
 • podučavanje tehnikama učenja;
 • podrška u savladavanju gradiva i pripreme za polaganje ispita.

3. Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u srednju školu

Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis u srednju školu vodi tim koji čine iskusni stručnjaci za oblast matematike, fizike i hemije, kao i srpskog jezika i istorije, geografije i biologije. Pored njih uključeni su i psiholog i specijalni pedagog kao psihološka podrška za decu koja pokazuju potrebu za ovom vrstom usluge (u slučaju da deca imaju tremu i razviju anksioznost pre prijemnog ispita i sl.).

Od početka oktobra počinje pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita. Nastava će se održavati vikendom, termini će se odrediti nakon prijave polaznika.   Radi se u malim grupama koje će biti formirane prema nivou predznanja i potrebnim poenima za upis u željenu školu. Na početku se vrši probno testiranje, koje je besplatno. Polaznici mogu izabrati pripremnu nastavu za jedan, dva ili sva tri ispita (test iz matematike, srpskog jezika, kombinovani test).

 

Broj dvočasaCena dvočasaCena programaIznos rate 1/8
  I predmet25800200002500
II predmeta50720360004500
III predmeta75640480006000

Predmet se odnosi na jedan test: srpski jezik, matematika ili kombinovani test. Polaznici mogu pohađati pripremnu nastavu za jedan, dva ili sva tri testa.

Plaćanje je moguće izvršiti:

 • gotovinski
 • preko računa
 • na 8 mesečnih rata koliko i traje pripremna nastava.

Više informacija možete dobiti putem imejla educentar18@gmail.com ili telefonom 011/3861-904.