Podrška u obrazovanju

U okviru Educentra, realizuje se  pomoć u procesu obrazovanja za decu uzrasta od 7 do 18 godina.

Novi uslovi obrazovanja (online časovi i učionice, skraćeni časovi i sl.) stvorili su i nove potrebe kada je u pitanju podrška u učenju. Đaci danas su više usmereni na samostalno učenje i savladavanje novog gradiva što znatno otežava učenja i usvajanje novih znanja a samim tim i postizanje boljih rezultata.

Usled novih potreba, stručni tim Educentra je prilagodio program podrške u učenju za đake svih razreda osnovne i srednje škole i svojim klijentima ponudio online podršku u učenju.

Online podrška u učenju podrazumeva svakodnevni kontakt sa klijentima pre/posle nastave putem aplikacija viber, skype i sl. u trajanju 1-2 h u zavisnosti od potrebe klijenta. Podrška u učenju podrazumeva sledeće:

 • završavanje dnevnih školskih obaveza (domaći zadaci, priprema za pismene i kontrolne vežbe kao i za usmeno odgovaranje);
 • podučavanje dece radnim navikama i to   kroz planiranje i organizaciju realizacije školskih obaveza;
 • podučavanje veštinama za  savladavanje svakodnevnih izazova u vršnjačkoj i školskoj sredini.

Stručni tim Educentra čine psiholog i specijalni pedagog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta.

 

 

 

 

Ukoliko se podrška u učenju odvija u prostorijama Educentra onda podrazumava dve komponente:

1. Podrška u učenju

 • učenje školskih predmeta tokom cele školske godine i u periodima polaganja ispita u vanrednom školovanju – časove drže studenti volonteri i/ili zaposleni, iz predmeta za koje se pokaže da postoji potreba;
 • podučavanje tehnikama učenja;
 • vežbe koncentracije;
 • podrška u organizaciji školskih obaveza;
 • razvijanje pozitivnog stava prema obrazovanju.

2. Podrška u vanrednom školovanju učenika srednjih škola

 • upućivanje molbi školi za realizaciju obaveze učenika;
 • upis na vanredno školovanje preko Školske uprave Beograd (za decu sa navršenih 17 godina, koji nisu završili nijedan razred srednje škole);
 • zajednički odlazak na konsultacije kod nastavnika;
 • zajedničko prijavljivanje ispita (i kasnije odlazak na ispite);
 • podučavanje tehnikama učenja;
 • podrška u savladavanju gradiva i pripreme za polaganje ispita.

3. Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u srednju školu

Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis u srednju školu vodi tim koji čine iskusni stručnjaci za oblast matematike, fizike i hemije, kao i srpskog jezika i istorije, geografije i biologije. Pored njih uključeni su i psiholog i specijalni pedagog kao psihološka podrška za decu koja pokazuju potrebu za ovom vrstom usluge (u slučaju da deca imaju tremu i razviju anksioznost pre prijemnog ispita i sl.).

Od početka oktobra počinje pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita. Nastava će se održavati vikendom, termini će se odrediti nakon prijave polaznika.   Radi se u malim grupama koje će biti formirane prema nivou predznanja i potrebnim poenima za upis u željenu školu. Na početku se vrši probno testiranje, koje je besplatno. Polaznici mogu izabrati pripremnu nastavu za jedan, dva ili sva tri ispita (test iz matematike, srpskog jezika, kombinovani test).