Problemi u ponašanju – šta je to i šta sa tim?

PROBLEMI U PONAŠANJU MOGU BITI:

 • Nepoštovanje naredbi i pravila;
 • Suprotstavljanje autoritetu;
 • Verbalna i/ili fizička agresija;
 • Uništavanje stvari;
 • Laži i manipulacije;
 • Krađe;
 • Sklonost ka bolestima zavisnosti (zloupotreba psihoaktivnih supstanci i alkohola);
 • Nesaradljivost u grupi prosocijalnih vršnjaka i grubost prema njima, a druženje sa problematičnim grupama;
 • Problemi sa školovanjem (izostanci, nedovoljan uspeh, disiplinski prekršaji, izbacivanje iz škole, napuštanje škole);
 • Na polju emocija: teško prepoznaju i izražavaju osećanja, često su anksiozni, bezvoljni, depresivni, pojačano razdražljivi.

UZROCI PROBLEMA U PONAŠANJU:

 • Učenje po modelu – putem posmatranja, imitiranja, isprobavanja i ponavljanja, bilo članova porodice bilo vršnjaka ili osoba koje sreću u školskom okruženju, susedstvu ili društvu uopšte;
 • Neprepoznavanje potreba deteta od strane roditelja;
 • Nasilno ponašanje među bliskim osobama i/ili usmerenost nasilja na dete/mladu osobu od strane roditelja  i/ili vršnjaka;
 • Nizak nivo topline u porodici i nedostatak sigurne afektivne vezanosti deteta za roditelja;
 • Nedostatak roditeljskog nadzora i discipline;
 • Disfunkcionalni odnosima među roditeljima;
 • Nepostojanje struktire i ispunjenosti dana socijalno prihvatljivim aktivnostima;
 • Nedostatak pažnje – dete/mlada osoba pokušava lošim ponašanjem da privuče pažnju odraslih i vršnjaka, ali zbog takvog ponašanja biva odbačeno, pa se povezuju sa onima za koje prepoznaje da su mu slični (problematični ili rizični pojedinci i/ili grupe).

POSLEDICE PROBLEMA U PONAŠANJU:

Kod dece do 14. godine, ovakva ponašanja se, neretko,  najpre ignorišu, pa tolerišu i na kraju se često ta deca posmatraju kao nevaspitana i odgovorna za svoje neadekvatno ponašanje. Zbog toga se strogo kažnjavaju u školi, porodici,…
Deca od 14. do 18. godine se, za neke od ovih problema u ponašanju, krivično gone. Neka od ovih ponašanja spadaju u zakonom zabranjena odn. u krivična dela, pa deca i mladi mogu biti uhapšeni i izvedeni pred sud za maloletnike, gde im se izriču mere iz tzv. „otvorene zaštite“ (za maloletne delikvente, zakon ne propisuje zatvorsku kaznu, već obavezu resocijalizacije u zajednici).

REŠAVANJE PROBLEMA U PONAŠANJU:

Tretman je sveobuhvatan, kontinuiran i intenzivan. Može da traje od 6 meseci do 2 godine. Tretman podrazumava:

 • Psihološko savetovanje – individulano i grupno/porodično;
 • Psiho-socio-edukativne radionce ya decu i mlade;
 • Intervencije na polju obrazovanja – vraćanje u sistem obrazovanja, podrška da u sistemu obrazovanja ostanu, pomoć u učenju (usvajaju se radne navike i tehnike učenja);
 • Uključivanje u obuke i kurseve za sticanje neformalnog obrazovanja;
 • Uključivanje u društveno-koristan rad;
 • Podrška u procesu zapošljavanja.