Roditeljstvo nakon razvoda – porodična medijacija

Roditeljstvo nakon razvoda

 

Nakon razvoda braka roditelji nastavljaju da sarađuju po pitanju vaspitanja dece i donošenja odluka u vezi  njihovog daljeg rasta i razvoja.  Dakle, imaju zadatak da razviju dobru komunikaciju i saradnju kada je u pitanju vaspitanje kako bi svojoj deci bili dobri roditelji. Obzirom da nakon razvoda najčešće imaju lošu komunikaciju i teško uspostavljaju dogovore u kojima su obe strane zadovoljne, deca i dalje trpe negativne posledice loših odnosa između roditelja.

U  situaciji u kojoj odrasli ne mogu da se dogovore, kakvu poruku šalju deci?

Iz dečijeg ugla to izgleda ovako:

 • ako mama i tata ne mogu da se dogovore – kako mogu da im verujem da će se dogovoriti sa mnom i da će taj dogovor ispuniti;
 • moji roditelji se opet svađaju zbog mene – ja sam kriv(a);
 • loše se osećam zato što mama/tata priča loše o drugom roditelju – sigurno ne bi tako pričao/la da sam ja bolji(a);
 • više ne verujem nikome jer su me izneverlili oni kojima najviše verujem.

 

Nakon razvoda, dete trpi posledice razdvajanja roditelja i nemogućnost da svakodnevno provodi vreme sa oba roditelja, ali i posledice loših roditeljskih odnosa.

Kako prevazići nesporazume, lošu komunikaciju nakon razvoda i uspostaviti dobru saradnju na planu roditeljstva?

Postoji više načina kako roditelji mogu da prevaziđu konflikt i uspostave dobar roditeljski odnos. Jedan je i porodična medijacija. Šta je to porodična medijacija? To je postupak rešavanja porodičnih i partnerskih konflikata kroz pregovaranje uz pomoć medijatora tj.treće nepristrasne strane. Medijator je osoba  koja je neutralna u ovom postupku i koji nastoji da  pomogne roditeljima da razumeju značaj njihove saradnje u vaspitanju dece, smanje napetost, ljutnju i nesporazum, a sve u cilju najboljeg interesa deteta. Medijator nema moć da donosi odluke, već osnažuje roditelje da prepoznaju svoje potrebe i interese, sagledaju šta sve mogu da očekuju u budućnosti i pregovaraju oko rešenja koje će za njih biti prihvatljivo. Medijacija je privatan i poverljiv proces, koji garantuje poverljivost ličnih informacija. Osnaživanje roditelja da se dogovaraju oko budućnosti svoje dece je primarni cilj medijacije. Pregovaranje o saradničkim roditeljskim odnosima je centralna tema porodične medijacije jer roditelji treba i dalje da sarađuju oko podizanja dece i uređivanja ličnih odnosa sa njima.

Tokom medijacije roditelji mogu postići :

 • Sporazum o vršenju roditeljskog prava
 • Sporazum o izdržavanju
 • Sporazum o deobi zajedničke imovine

 

Prednosti porodične medijacije su :

 • Smanjuje napetost, ljutnju i nerazumevanje jer obe strane imaju priliku i prostor da iskažu svoje mišljenje koje se uvažava;
 • Otvara mogućnost razgovora i saradnje jer medijator pomaže i podstiče konstruktivnu komunikaciju i saradnju. Medijacija može biti pozitivno iskustvo i edukacija za postizanje rešenja u situacijama kada postoji sukob mišljenja;
 • Odluke donose sami roditelji;
 • Usmerava na buduće odnose, ne na prošlost;
 • Štedi vreme i novac – sudski postupci su skupi i dugo traju, za razliku od medijacije koja traje mnogo kraće.

Rezultat medijacije je sporazum sa kojim su saglasne obe strane u postpku medijacije. Sačinjen je tako da odgovara specifičnim potrebama tj.interesima roditelja. Naše iskustvo u radu sa roditeljima u postupku medijacije pokazalo je da klijenti sporazum vide kao fer i pravedan, prepoznaju aktivno učešće u njegovom donešenju.

Postupak medijacije može da se pokrene na ličnu inicijativu roditelja, po preporuci sudije u postupku koji se vodi pred sudom ili po preporuci Centra za socijalni rad.