Savetovalište za mlade

Usmeravanje mladih, uzrasta od 18 do 30 godina,  kroz savetodavni rad, ima za cilj razvoj i unapređenje ličnih potencijala mlade osobe za ostvarivanje životnih ciljeva. Poboljšanje veština rešavanja problema i svesnost svog razmišljanja, razvoj komunikacionih veština, predstavlja efikasan metod ličnog razvoja kako u domenu privatnog tako i poslovnog života, način na koji se nosimo sa konfliktnim situacijama, kritikama, pohvalama, besom i sl. u mnogome utiču na naš životni i poslovni uspeh. Životno usmeravanje fokusirano je na rešavanje problema koji nas ometaju da dosegnemo postavljene ciljeve. Podrška obuhvata:

  • rad na sebi i sopstvenom razvoju
  • prevazilaženje emocionalnih problema
  • prevazilaženje životnih kriza (osamostaljivanje, partnerski odnosi, promena zanimanja, nastavak školovanja…)
  • veštine komunikacije
  • upravljanje konfliktima
  • upravljanje vremenom

Savetovanje vode specijalni pedagog i/ili psiholog, a mladi mogu na seanse dolaziti individualno ili sa roditeljem.  Dinamika viđanja zavisi od individualnih potrebe deteta/mlade osobe, pa može biti i više puta nedeljno u trajanju od sat vremena.