Memorandum o saradnji Izlazak, Beograd

Danas je potpisan Sporazum o saradnji na polju pružanja podrške osobama sa problemima zavisnosti i njihovim porodicama. Potpisnice Sporazuma, Izlazak – Organizacija za borbu protiv narkomanije i EduCentar – edukativni centar za lični i profesionalni razvoj , obavezale su se da će u narednom periodu razmenjivati iskustva dobre prakse, stručnu saradnju i ekspertske konsultacije.