Obuka – Saradnja sistema socijalne zaštite i prosvete u zaštiti dece od vršnjačkog nasilja, Beograd

U saradnji sa Centar Krug, EDUCENTAR je kreirao seminar „Saradnja sistema socijalne zaštite i prosvete na zaštiti dece od vršnjačkog nasilja”, prijavljen kod Komore za socijalnu zaštitu i donosi 5 bodova stručnog usavršavanja. Ovog puta su obuci prisustvovali i stučnjaci iz Čačaka i svojom energijom i entuzijazmom doprineli kvalitetu rada.