Obuka Saradnja sistema socijalne zaštite i prosvete u zaštiti dece od vršnjačkog nasilja, Beograd

U saradnji sa psihološkim savetovalištem Krug, održana je obuka “Saradnja sistema socijalne zaštite i prosvete u zaštiti dece od vršnjačkog nasilja”. Veoma značajna tema za sve stručnjake koji rade na zaštiti dece od nasilja.