Obuke za zaposlene u obrazovnim ustanovama

KOME JE NAMENJENA

 • nastavnici u osnovnim i srednjim školama
 • stručnjaci iz pedagoško-psiholoških službi u školаma
 • vaspitači

CILJ OBUKE

 • prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci,
 • prevencija vršnjačkog nasilja,
 • unapređivanja veština komunikacije prosvetnih radnika sa teško saradljivim roditeljima
 • osnaživanja zaposlenih u obrazovnim ustanovama za primenu pravilnika o društveno korisnom radu.

Predavači EduCentra su stručnjaci sa bogatim praktičnim iskustvom u radu sa decom sa problemima u ponašanju, kao i njihovim porodicama. Osim stručnjaka EduCentra, u timu predavača koji učestvuje u realizaciji obuka za prosvetne radnike, nalaze se još i stručnjak u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i stručnjak iz oblasti socijalne zaštite.

Obuke su tematske i svaka obuka se obrađuje posebno, nezavisno jedna od druge;

 • Osnaživanje zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja za primenu pravilnika o društveno korisnom radu
 • Karakteristike dece koja su u riziku od zloupotrebe PAS i mere zaštite
 • Rad sa teško saradljivim roditeljima
 • Prevencija vršnjačkog nasilja i zaštite dece žrtava u školskoj sredini