Osnazivanje strucnih radnika u CSR za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom, Beograd