Rad u pomagačkim profesijama jeste težak i postoje klijenti sa kojima je teže raditi nego sa drugima. Medjutim, ako se ima elana i znanja za rad, i rad sa njima je lakši. Ova grupa polaznika je pokazala da ima i jedno i drugo i zato je rad bio zadovoljstvo za predavača.