U Igalu smo održali trening “Razvoj intervencija za rad sa mladima i unapredjenje kapaciteta organizacije” za članove organizacija Proslavi Oporavak – udruženje za resocijalizaciuju bivših ovisnika iz Sarajeva, Preporod iz Nikšića i Izlazak – Organizacija za borbu protiv narkomanije iz Beograda.

U toku prvog dana teme su nam bile postupci za prikupljanje i procenu podataka o korisnicima usluga, izrada matrica rizičnih i protektivnih faktora i izrada individualnog plana intervencija u cilju postizanja promene. Razmenjena su iskustva u radu, primeri dobre prakse i diskutovalo se o dilemama u radu sa klijentima i mogućim preprekama za postizanje cilja.

Drugog dana bavili smo se pomagačkim intervencijama u radu sa klijentima, procesom motivisanja klijenta za promenu i pružanjem pomoći i podrške preko telefona, a dotakli smo se i izrade procedura unutar organizacija. Ovim je zaokružena tema i uvereni smo da će učesnici obuke unutar svojih organizacija uspešno implementirati stečena dodatna znanja.

Zadovoljstvo je bilo raditi sa ljudima koji su, i pored velikog iskustva i uspeha u radu, spremni da svoja znanja unapredjuju i vrlo su otvoreni za diskusiju. Naučili smo od njih mnogo…