Šta unosimo u radni savez sa klijentom? Koliko smo svesni uticaja ličnih istorija na profesionalni rad? Kako naši motivi, stavovi, sistem vrednosti, emocionalnost , psiho-fizičko stanje mogu da naruše rad sa klijentom? I kako prepoznati sve te okidače otpora i prevazići ih?

Ovo su samo neka od pitanja kojima se bavi obuka…