Desetak volontera, u toku godine, prođe kroz naše savetovalište. Neki od njih nisu mnogo stariji od naših korisnika, ali prepoznaju važnost doprinosa koji daju, prepoznaju uskraćenost dece i mladih za mnoge stvari u životu i pravo svakoga na priliku da napravi pozitivnu promenu za sebe i svoje okruženje. Pre početka rada sa našim klijentima, volonteri prolaze obuku.