Cilj rada Porodičnog kluba je psihološka podrška kako roditeljima tako I njihovoj deci u iznalaženju adekvatnih načina komunikacije, medjusobnog razumevanja i unapređivanju njihovih odnosa. Aktivnosti su usmerene ka unapređivanju odnosa u porodici zasnovanih na poverenju i poštovanju kojima se razvija samodisciplina, samokontrola i saosećanje kod dece. Aktivnosti u Porodičnom klubu će se odvijati u formi grupnog rada i to paralelno sa roditeljima I njihovom decom/mladima.

Stručni tim čine:

  • dr Vera Despotović, porodični psihoterapeut i medijator
  • Mira Paul, psiholog
  • Sonja Savić, psihodramski psihoterapeut, terapeut telesne psihodrame i integrativni dečiji psihoterapeut
  • Ljiljana Marković, specijalni pedagog
  • Jelena Vukičević, psiholog
  • Jelena Ivanović, specijalni pedagog
  • Gordana Marčetić Radunović, psihodramski psihoterapeut
  • Danka Armacki, psihodramski psihoterapeut
  • dr Jasna Veljković, spec.klinički psiholog, psihodramski trener i terapeut
  • Zoran Ostojić, geštalt psihoterapeut

 

Organizator: Centar personalnog razvoja (Dragan Kostić)

Tokom decembra 2018.  i januara 2019. će se odvijati promotivne aktivnosti, a potom Porodični klub počinje sa radom.

 

25.12.2018. Memorandum o saradnji Izlazak, Beograd

Danas je potpisan Sporazum o saradnji na polju pružanja podrške osobama sa problemima zavisnosti i njihovim porodicama. Potpisnice Sporazuma, Izlazak – Organizacija za borbu protiv narkomanije i EduCentar – edukativni centar za lični i profesionalni razvoj , obavezale su se da će u narednom periodu razmenjivati iskustva dobre prakse, stručnu saradnju i ekspertske konsultacije.