Programi namenjeni deci i mladima

U okviru preventivnih programa EduCentra osmislili smo dva seta radionica:

 • za decu do 12 godina, koji obrađuje teme koje  decu uče veštinama komunikacije;
 • za tinejdžere koji se bavi pitanjima odrastanja.

Informacije o formiranju grupa možete dobiti putem imejla educentar18@gmail.com ili telefonom 011/3861904

VEŠTINE KOMUNIKACIJE DECE UZRASTA DO 12 godina

Veštine komunikacije su važan preduslov za dobru adaptaciju i snalaženje u novonastalim situacijama kako kod odraslih tako i kod dece. One nam pomažu da bolje izrazimo naša osećanja, stavove i uverenja i da budemo sigurni u svoje izbore. Naučiti decu veštinama komunikacije važno je zbog jačanja njihovog samopouzdanja, prevazilaženja treme i anksioznosti i izgradnje kvalitetnih odnosa u svom okruženju.

Istraživanja su pokazala da su deca sa razvijenom emocionalnom inteligencijom:

 • bolji učenici, odnosno studenti (jer su problemi sa učenjem većinom emocionalnog porekla, što je možda za mnoge roditelje neočekivano)
 • sa manje problema u ponašanju
 • sa višim nivoom samopoštovanja i samopouzdanja
 • sposobnija da se odupru pritisku vršnjaka
 • sposobnija da bolje rešavaju konflikte
 • manje sklona nasilju i više pozitivno empatski opredeljena (blagonaklona, dobronamerna)
 • manje impulsivna ( sa boljom kontrolom)
 • srećnija, zdravija i uspešnija

Program veština komunikacije za decu uzrasta do 12  godina obuhvata set od 8 radionica  u kojima se deca podučavaju prepoznavanju svojih i tuđih emocija, različitim tehnikama (verbalnim i neverbalnim) izražavanja sopstvenih emocija, uverenja i stavova, kao i nenasilnom rešavanju konflikata i sl.

Program obuhvata sledeće radionice:

 1. Prepoznavanje sopstvenih emocija
 2. Razvijanje sopstvene podrške i izgradnja sampouzdanja
 3. Prepoznavanje tuđih emocija u funkciji pravilne reakcije
 4. Tehnike uspešne komunikacije sa drugima – ja govor i aktivno slušanje
 5. Neverbalna komunikacija – pojam i značaj
 6. Moja neverbalna komunkacija i šta sa njom
 7. Šta je trema i kako je prevazići?
 8. Nastup pred grupom?

RADIONICE ZA TINEJDŽERE – KAKO PREŽIVETI RODITELJE U PUBERTETU

Pubertet je prema nekim shvatanjima, biološko sazrevanje, a aadolescencija je psihološka strana razvoja (način na koji mislimo, osećamo i ponašamo se). Pubertet počinje pojavom prvih polnih karakteristika (kod devojčica oko 10. godine, a kod dečaka oko 12. godine), a završava se polnom zrelošću. Adolescencija počinje koju godinu kasnije i završava se nekada i sa 25 godina.

Jednostavno rečeno, pubertet je period u kome se doživljavaju nagle fizičke i emocionalne promene, dok se približavamo odraslom dobu.

Telo prolazi kroz velike fizičke i hormonske promene:

 • Zajedničko je: nagli rast, ali ne rastu svi delovi tela u isto vreme, pa se može biti nespretan i izgledati sebi čudno; neprijatan miris tela zbog znoja i bakterija, akne.
 • Kod dečaka: rast polnih organa, dlačica ispod pazuha i na polnim organima i licu, mutiranje glasa, spontane erekcije i slučajno izbacivanje sperme u snu.
 • Kod devojčica: rast grudi, rast dlačica ispod pazuha i na polnom organu, pojava menstruacije.

Psihičke promene:

 • Mnogi mladi u pubertetu imaju osećaj da su svuda oko njih oči koje ih gledaju i procenjuju.
 • Javlja se seksualno interesovanje za suprotni pol, isti pol ili oba pola.
 • Bitan je imidž – osetljivost na svoj fizički izgled, težnja da se bude privlačan i ljutnja kada sebi tako ne izgledamo.
 • Roditelji se izbegavaju, a drugarima se približava – vrednosti koje važe u grupi su jako važne i postoji potreba da se one prihvate, kako bi bili dobro uklopljeni u grupu.
 • Procenjuju se sopstveni stavovi i ponašanja, upoređujemo se sa drugima, stvaramo sliku o sebi i svetu.

Kroz radionice namenjenje tinejdžerima, olakšavamo prolazak kroz ovu fazu razvoja. Teme kojime se bavimo su:

 1. Biti prihvaćen je nemoguće? /Neprilagođen (vrednosti u vršnjačkoj grupi, kako se istaći u grupi..)
 2. Otpor vršnjačkom pritisku
 3. Osećanja su OK (emotivna intligencija)
 4. Antistres radionica (prepoznavanje i prevazilaženje stresa)
 5. One stvari (muško-ženski odnosi, sex radionica,…)
 6. Internet (drustvene mreze, igrice)
 7. Uh, kakav smor! (koje potrebe imamo, kako ih zadovljiti, kako sebi ispuniti dan, dosada je ok)
 8. Osvajanje slobode (odnos sa roditeljima, kako se izboriti za svoja prava u porodici)
 9. Zaštita od PAS, alkohola…
 10. Zašto postojim? (otkrivanje svojih vrednosti i uticaja koji imamo na druge i okolinu, otkrivanje talenata, usmeravanje u školovanju,…)
 11. Aktivizam mladih (upoznavanje sa mogućnostima za volontiranje, akcije, društveni uticaj, ..osnaživanje mladih)
 12. Šta mi se dešava?! (info o pubertetu i adolescenciji)