Zaštita od zloupotrebe alkohola i droga

Zloupotreba alkohola i droga je problem koji je sve više zastupljen i kod nas. Uzrasna granica dece i mladih koji dolaze u kontakt sa raznim vrstama droga i alkohola je sve niža. U nekim istraživanjama donja uzrasna granica dece koja su probala marihuanu i/ili alkohol je 12 godina. Nov način života jedne porodice i izazovi koji stoje kako pred roditeljima tako i pred decom u značajnoj meri utiču na odrastanje dece. Jaka porodica i dobri odnosi su stub podrške pozitivnom razvoju deteta. Roditelji su dužni da se informišu o drogama i/ili alkoholu i posledicama kako bi deci dali adekvatne informacije o karakteristikama i štetnosti istih. Na taj način deca formiraju pravilan stav o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, koji im pomaže da se odupru izazovima koji vode u  eksperimentisanje sa različitim vrstama drogama i/ili alkoholom.

To je proces u kojem su roditelji partneri svojoj deci u zaštiti od zloupotrebe droga i/ili alkohola.

Program podrške roditeljima može biti individualan ili grupni. Grupni program obuhvata set od četiri radionice sa temama:

  • Upoznavanje sa vrstama i posledicama zloupotrebe droga i alkohola.
  • Kada je pravo vreme za razgovor sa detetom o zloupotrebi alkohola i droga?
  • Kako vršnjaci utiču na ponašanje vaše dece?
  • Kako prepoznati znake koji upozoravaju na zloupotrebu alkohola i droga i kome se obratiti za podršku?

Informacije o formiranju grupa možete dobiti putem imejla educentar18@gmail.com ili telefonom 011/3861904